Sandokai Taido on aktiivinen, laadukas, kehittyvä ja menestyvä taidoseura. Sandokain jäsenenä jokaisella harjoitteljalla on mahdollisuus harjoitella taidoa omista lähtökohdistaan käsin, kehittyä taidokana ja ihmisenä.

Arvot


Sandokai Taido noudattaa toiminnassaan Suomen Taidon arvoja, joita ovat:

- Sosiaalisuus ja kannustavuus
- Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys
- Dynaamisuus ja luovuus
- Harjoittelu ja hyvinvointi
- Arvokkuus ja kunnioitus


Visio


- Taido lajina antaa mahdollisuuden harjoitella ja kehittyä koko elämän ajan ja seuramme toiminnan tavoitteena on tukea tätä mahdollisuutta.

- Sandokaissa kukin voi harrastaa taidoa omalla tasollaan ja tavallaan, kilpatasolla tai harrastetoimintana.

- Seuran toiminta on laadukasta, pitkäjänteistä ja yksilön huomioivaa.

- Kaikkia harjoittelijoita kohdellaan tasavertaisesti ja heitä kannustetaan taitotasosta riippumatta.

- Uusien ja nykyisten jäsenten on helppo viihtyä seuratoiminnassa ja treeneissä on tekemisen meininki.

- Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta, nuoresta ja aikuisesta.

- Seura pyrkii ehkäisemään nuorten liikuntaharrastuksen lopettamista (ns. ”Drop Out”- ilmiö) kehittämällä nuorten kanssa yhdessä harjoittelua ja muuta yhteistoimintaa.